REGULAMIN

Regulamin łowiska Stojkowo:

1 – Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania po wcześniejszym uzgodnieniu, a także opłaceniu licencji wg cennika właściciela łowiska.

Wykupienie licencji/pobytu na łowisku jest równe akceptacji regulaminu łowiska.
– osoby posiadające zezwolenie odpowiadają za osoby im towarzyszące.
– osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotów poniesionych kosztów.
– wykupienie zezwolenia jest równoważne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2 – Na całym łowisku obowiązuje zakaz:
– zaśmiecania linii brzegowej zbiornika
– wycinania – łamania drzew, roślin, krzewów
– parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi
– załatwiania potrzeb fizjologicznych po za WC
– rozpalania ognisk po za miejscami do tego wyznaczonymi
– głośnego zachowania
– kąpieli na łowisku

  • spożywania alkoholu

3 – Łowisko działa na zasadzie „Złów i wypuść”.

4 – Zajmowanie stanowiska do wędkowania i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać osobą już wędkującym

5 – Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.

6 – Wykupując licencje wyrażasz zgodę na dokonywanie przez właściciela lub opiekuna łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Osoby, które zostaną złapane na kradzieży ryb zostaną ukarane finansowo ( 1000 zł od każdego kilograma przywłaszczonej ryby).

7 – Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie nie zgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usuniecie z łowiska bez zwrotu kosztów a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości.

8 – Każdy łowiący techniką gruntową jest zobowiązany do posiadania maty ochronnej dla ryb, podbieraka (do wypożyczenia na miejscu).

9 – Po złowieniu ryby dopuszczalne jest zrobienie fotki pamiątkowej po czym rybę trzeba wypuścić. Zdjęcia na stojąco z rybami są niedopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo ryb.

10 – Karpie złowione w nocy mogą być umieszczone w przeznaczonym do tego worku karpiowym aż do momentu pojawienia się światła słonecznego. Worek musi być zanurzony na bezpiecznej głębokości. Występuje bezwzględny zaraz przetrzymywania amurów w workach karpiowych oraz jakichkolwiek siatkach.